Nood aan specifieke zorg?

Ons plug-in team met experten staat voor je klaar!

Plug in teams

Waarom interessant voor jou?

  • Flexibel
  • Ruime keuze
  • Aangepast aan jouw situatie en behoeften
  • Cliënt staat centraal
  • Inclusie (insluiten in de samenleving)
  • Informatieverstrekking
  • Naadloos ondersteuningsaanbod

Welke experten kunnen ingezet worden?

Zorgcoach

Maakt een overzicht van alle diensten waarvan je als cliënt gebruik maakt en zorgt voor sociale dienstverlening.

Thuiscoach

Stemt alle diensten op elkaar af.

Jobcoach

Zorgt voor aangepast werk in het kader van Arbeidszorg of Begeleid Werken.

Ergotherapeut

Geeft advies bij aanpassingen aan je woning. Biedt info over hulpmiddelen in het dagelijkse leven, traint je in zelfredzaamheid en geeft opleidingen tiltechnieken voor je partner of mantelzorgers.

Logopedist

Informeert je over hulpmiddelen voor communicatie, bij slikproblemen... Geeft therapie, zorgt voor communicatietips voor partner en mantelzorgers...

Psycholoog

Zorgt voor cognitieve training: omgaan met vermoeidheid, prikkelbaarheid, geheugenproblemen... Helpt je sociaal vaardig te maken, zorgt voor psycho-educatie, en begeleidt de cliënt of partner op psychologisch vlak.

Mané

Mané vzw is een organisatie die professionele zorg op maat biedt voor volwassen personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een fysieke handicap.

Mané vzw
Deel dit artikel: