Assist staat je bij, van opstart tot realisatie!

Consultancy diensten

Analyse beginsituatie

Wij zoeken uit of de gekozen locatie geschikt is voor erkende assistentiewoningen of Assisted Living (niet erkende assistentiewoningen).

· Aanbod en opvolging kwaliteitshandboek. Bewoners zitten op voorhand met vele vragen over de dienstverlening. Dit vinden zij allemaal terug in het kwaliteitshandboek van Assist.

· Redactie interne afsprakennota. Samen met de bewoners stelt Assist een huishoudelijk regelement op.

· Redactie infrastructuurbundel. Wij adviseren je graag bij de bouw van een erkende assistentiewoning of Assisted Living.

· Organisatie verkoop- of verhuurdagen. Assist kent de voordelen van een erkende assistentiewoning of Assisted Living en weten daarom hoe je zo’n project het beste aan de man brengt. 

Marktonderzoeken

· Wat zijn de omgevingsfactoren voor je project.

· Wat is het bestaande zorgaanbod.

· Wie zijn je concurrenten.

· Wat zijn de prijzen voor vastgoed en assistentiewoningen.

· Hoe pak je het beter aan dan je concurrenten.

Dit alles zorgt voor een stevige basis voor je project met assistentiewoningen.

Voortraject erkende assistentiewoningen

·Assist verlost je van administratieve verplichtingen.

· Assist dient je dossier in bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

· Assist verzorgt en begeleidt de oprichting van een - wettelijk verplichte – beheersinstantie.

· Assist adviseert je over de infrastructuur van assistentiewoningen.

· Assist toetst je bouwplannen bij de overheid. Wij gaan na of de infrastructuur conform is aan de normen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Voortraject Assisted Living

· Analyse beginsituatie. Wij zoeken uit of de gekozen locatie geschikt is voor een Assisted Living.

· Aanbod en opvolging kwaliteitshandboek. Bewoners zitten op voorhand met vele vragen over de dienstverlening. Dit vinden zij allemaal terug in het kwaliteitshandboek van Assist.

· Redactie interne afsprakennota. Samen met de bewoners stelt Assist een huishoudelijk regelement op.

· Redactie infrastructuurbundel. Wij adviseren je graag bij de bouw van een Assisted Living.

· Organisatie verkoop- of verhuurdagen. Assist kent de voordelen van een Assisted Living en weten daarom hoe je zo’n project het beste aan de man brengt. 

Deel dit artikel: